Lutheranen in het Noorden

Kleine Catechismus

 

De kleine catechismus is door Luther geschreven in 1529.

Deze is bedoeld voor de jeugd en de minder geleerde mensen.

In het kort worden hier de belangrijkste geloofsvragen uitgelegd.

                                                                                                 
Het eerste hoofdstuk gaat over de Tien geboden.   
Het tweede hoofdstuk over het Geloof: de geloofsbelijdenis.
Het derde hoofdstuk over "Het Onze Vader".
Het vierde hoofdstuk over het sacrament van de Heilige Doop.
Het vijfde hoofdstuk over het sacrament van het heilig Avondmaal.
Het zesde hoofdstuk over het Ambt der sleutelen en de Biecht.
 
Bij elke zin wordt een vraag gesteld en een antwoord gegeven.
 
U kunt de kleine catechismus HIER als .pdf downloaden.
             
 
klcat3
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De wereld is een als een dronken boer; tilt men hem aan de ene kant in het zadel, dan valt hij er aan de andere kant weer af.
Maarten Luther