Lutheranen in het Noorden

Grote Catechismus

De grote catechismus is door Luther geschreven in 1528.

Deze was bedoeld als handleiding voor de prediking.

Hier worden de belangrijkste geloofsvragen uitgebreid uitgelegd.

                                                                                                 
Het eerste hoofdstuk gaat over de Tien geboden.   
Het tweede hoofdstuk over het Geloof: de geloofsbelijdenis.
Het derde hoofdstuk over "Het Onze Vader".
Het vierde hoofdstuk over het sacrament van de Heilige Doop.
Het vijfde hoofdstuk over het sacrament van het heilig Avondmaal.
Het zesde hoofdstuk: een korte vermaning tot de biecht.
 
U kunt de grote catechismus HIER als .pdf downloaden.
     catechismus
     
Het boerenwerk is het vrolijkste en vol beloften.
Maarten Luther