Lutheranen in het Noorden

Mysterie

Geloven betekent dat je steeds ook tegen vragen oploopt.
Niet alles is te verklaren, niet alles rijmt in het leven van een mens.
Het geloof omvat inderdaad veel diepe mysteries.
Volgens Maarten Luther is er een verborgen kant van God, een geheim dat wij niet kunnen doorgronden.
De Lutheranen kunnen leven met vragen zonder antwoord en hebben van oudsher een speciaal gevoel voor het Heilige, het geheim van Gods verborgen Aanwezigheid.
Dat blijkt ook uit hun achting voor de sacramenten Doop en Heilig Avondmaal, waarbij wij op Gods aanwezigheid kunnen vertrouwen.

Daarom geeft de lieve God rijkdom doorgaans aan grote ezels, voor wie hij verder niets over heeft.
Maarten Luther