Lutheranen in het Noorden

Gemeenschap

Een kerkelijke gemeenschap is heel divers opgebouwd: jong, oud, verschillende mensen.
Je hoort bij elkaar, je hebt elkaar niet uitgekozen maar bent aan elkaar toevertrouwd, als één grote familie.
Wat ons betreft  een heel warme familie, waarin een positieve levenshouding en dankbaarheid voor de schepping een belangrijke plaats innemen.
Dat gemeenschapsgevoel behoort gevoed te worden vanuit genade, vanuit de Christelijke vrijheid, zoals door Maarten Luther herontdekt en geformuleerd.

Zelfs al zou ik weten dat de wereld morgen in stukken uiteenvalt, ik zou toch mijn appelboom planten.
Maarten Luther