Lutheranen in het Noorden

Eredienst

De eredienst is één geheel van muziek, gebed en woord, waarin altijd opnieuw de boodschap van de liefhebbende, genadige God naar voren komt.
Bekend is dat bij ons Lutheranen de gezongen liturgie een zeer belangrijke plaats inneemt.
Een Lutherse viering is niet alleen een optreden van de predikant.
Omdat wij allen in Gods genade leven geven wij samen gestalte aan de eredienst.
Dat zien we aan de wisselwerking tussen voorganger en gemeente. Je viert gezamenlijk!

Ik geloof, dat ook de honden en katten in de hemel komen, en dat elk schepsel een onsterfelijke ziel heeft.
Maarten Luther