Lutheranen in het Noorden

Bijbel

Via de Bijbel leren we God en zijn Woord kennen, in het bijzonder zoals Hij zich in Christus laat zien.
We leven in gesprek met de Bijbel. Ieder mens voert dat gesprek op zijn of haar eigen manier, dat kán binnen de Lutherse geloofstraditie.
Het Bijbelwoord is ons houvast, een boek van inspiratie, wijsheid en troost, en krijgt in ieders eigen context steeds weer opnieuw zijn betekenis.
Daarmee hangt samen de tolerantie: respect voor ieders persoonlijke geloof.
We staan open voor andersdenkenden op hun zoektocht. Dat raakt de kern van onze geloofsbelijdenis.

Daarom geeft de lieve God rijkdom doorgaans aan grote ezels, voor wie hij verder niets over heeft.
Maarten Luther