Lutheranen in het Noorden

Lutheranisme in de Wereld (LDF)

De Lutherse Wereld Federatie

Wereldwijd is het aantal lutheranen, net als in 2007, in het jaar 2008 gegroeid. Met een groei van 141.792 komt het totale aantal lutheranen dat via hun kerk bij de Lutherse Wereldfederatie is aangesloten op een kleine 68,5 miljoen mensen.
De groei komt vooral door de continenten Afrika, Azië, Latijns Amerika en het Caribische gebied. Noord Amerika en Europa kenden weer een lichte terugloop van lutheranen.
De LWF kent naast de 140 lidkerken ook nog eens tien erkende kerken en gemeentes en één erkende kerkenraad. De LWF lutheranen zijn wereldwijd vertegenwoordigd in 79 landen.
Het totale aantal lutheranen is nog groter, namelijk 72 miljoen.
De niet LWF lutheranen zijn voor het over grote deel vertegenwoordigd in de International Lutheran Council, van wie de LCMS, de Lutheran Church Missouri Synod, het grootste is.

De gestaag groeiende Ethiopische evangelische kerk Mekane Yesus is, na de lutherse kerk in Zweden, de grootste kerk wereldwijd.
De snelste stijger in Afrika is de EvangelischLutherse Kerk in Kenya, 17,6 procent ten opzichte van 2007. Met twaalf procent stijging timmerde Rwanda ook aan de weg. In India groeide de 'Good Samaritan Evangelical Lutheran Church' in absolute cijfers het meest.
Procentueel was dat de 'Protestant Christian Batak Church in Indonesië.

Groot verlies Duitse en Amerikaanse kerken.

In Noord-Amerika verloor de kerk meer dan 100.000 lutheranen. Van de overgebleven 7,8 miljoen horen 4,9 miljoen mensen bij de bij de LWF aangesloten kerken.
De Lutheran Church Missouri Synod, niet-LWF, zag een verlies van 35.000, 1,4 procent. De Europese lutherse kerken verloren in 2007 gezamenlijk 0,6 procent van hun leden.
Zakkers waren Zweden, Finland; dramatisch verlies kende de Evangelisch-lutherse kerk in Frankrijk. Bijna alle Duitse kerken verloren leden, 84.000 naar een totaal van ruim 12,5 miljoen.
De Duitse kerken zijn veelal georganiseerd als 'natio nale' kerken van de verschillende bondslanden.
Opmerkelijk is dat het aantal lutheranen in Beieren toenam.
Aan de rand van Europa, in Rusland wisten vijfduizend nieuwe mensen de lutherse kerk te vinden. Daarmee steeg het ledenaantal van de ELKRAS (Evangelisch-Lutherische Kirche in Russland und andere Staaten) naar 80 duizend.

LWF-new

Een luie dief berokkent niet zoveel schade als een nonchalante knecht.
Maarten Luther