Lutheranen in het Noorden

Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden

Op 31 oktober 1517 hamerde Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel van Wittenberg, het begin van de Reformatie. De noordelijke Nederlanden werden overwegend protestants. Het Lutheranisme drong in de 17e eeuw door in Friesland: in 1681 werd door jhr. Andreas Möller een Lutherse kerk in Leeuwarden gesticht. Die kerk staat er nog steeds: nu zijn we de 21e eeuw binnen gegaan.

Lutherse spiritualiteit

De Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden is het ontmoetingspunt voor de ongeveer 250 Lutheranen in Friesland. Iedere zondag om 10.00 uur wordt in het kerkgebouw aan de Nieuwe Oosterstraat 28-30 een Lutherse eredienst gehouden. De Lutheranen werken als zelfstandige kerkgemeente mee binnen de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Graag houden we daarbij vast aan onze eigen inbreng, zoals de gezongen liturgie. De hechte band binnen de Lutherse gemeenschap en verdraagzaamheid jegens andere levensbeschouwingen houden we graag in ere. Gasten zijn altijd van harte welkom.

Kerk en organisatie

Centrum van de Lutherse gemeente is het eigen kerkgebouw. De Lutheranen wonen verspreid over de provincie Friesland. Om goed met elkaar contact te houden zijn er daarom diverse regionale kringen opgericht. De Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden heeft een eigen kerkkoor “Maarten Luther” en een damesvereniging “Martha Maria”.

Kerk in samenleving

Een kerk is geen doel op zich, het doel is de samenleving. Te beginnen met je eigen buurt, je eigen wijk. De Lutherse kerk wil een centrum zijn voor gesprek, aandacht, zonodig voor stilte en bezinning in de Leeuwarder binnenstad. Een kapel waar je kunt binnenlopen en een gewillig oor kunt vinden. Een kerk ook waar kinderen weer eens ouderwets Kerstfeest kunnen vieren.

Oecumene en verdraagzaamheid

Met de partners binnen de Protestantse Kerk in Nederland worden regelmatig gezamenlijke diensten gehouden. Ook wordt samengewerkt met de Doopsgezinde kerk, de Vrijzinnig Hervormde Vereniging en met de Remonstrantse gemeenschap. Andere geloofstradities kunnen van het Lutherse kerkgebouw gebruik maken: de Russisch Orthodoxe gemeenschap kerkt bijvoorbeeld in ons gebouw. De Lutherse kerk in Leeuwarden wil uitgroeien tot een oecumenisch centrum waar tradities elkaar kunnen ontmoeten en begrip voor elkaar gaan krijgen.

Adresgegevens

Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden
Nieuwe Oosterstraat 28-30
8911 KN Leeuwarden
Tel. 058 - 212141
Website: www.frieselutheranen.nl
Voorganger: ds. J. van Twist
Tel. 0517 - 854146

Ik geloof, dat ook de honden en katten in de hemel komen, en dat elk schepsel een onsterfelijke ziel heeft.
Maarten Luther