Lutheranen in het Noorden

Daarom geeft de lieve God rijkdom doorgaans aan grote ezels, voor wie hij verder niets over heeft.
Maarten Luther